Skolēnu pašpārvaldes organizēts futbolturnīrs 7.-12. klasēm

28.02.2024. – 29.02.2024.

15:15

Raiņa ielas 28A sporta hallē

Futbolturnīrs turpināsies vairākas nedēļas.