Topošo pirmklasnieku vecāku tikšanās ar skolas administrāciju, atbalsta personālu un klašu audzinātājām.

13.03.2024. – 14.03.2024.

18:00