#Neklusē

Mūsu skola ir viena no izglītības iestādēm Latvijā, kas sadarbojas ar sociālo projektu #Neklusē. #Neklusē mērķis ir mazināt mobingu Latvijas skolās.

Piedaloties sociālā projekta #Neklusē aktivitātēs, vēlamies panākt, lai skolā izveidotu cieņpilnāku vidi un mazinātu mobingu, šajā projektā svarīga ir gan skolas personāla, gan vecāku, gan skolēnu iesaistē un sadarbība.

Kāda ir situācija Latvijā? Kas ir mobings un kādas ir sekas?

Mobings ir atkārtota, mērķtiecīga rīcība bērnu vidū grupā, lai pazemotu vienu vai vairākus bērnus, nodarot fizisku kaitējumu vai ietekmējot emocionāli (apsaukāšana, ignorēšana, neiekļaušana grupā, pazemošana internetā).

Mobings vienlīdz negatīvi ietekmē visus iesaistītos – cietušos, pāridarītājus un vērotājus. Ja klasē notiek mobings, tad visiem skolēniem ir lielāka iespēja saskarties ar dažādām problēmām – sliktākām atzīmēm, mentālās veselības grūtībām, trauksmi, sliktu noskaņojumu vai nomāktu garastāvokli, kā arī zemākas atzīmes. Turklāt, ja kādam dara pāri, tad vienmēr pastāv reāls traumu un pat pašnāvību risks.

Kādi risinājumi skolai pieejami #Neklusē projekta ietvaros?

  • Aptaujas skolēniem, vecākiem un skolas personālam.
  • Klases audzināšanas stundas.
  • Neklusē mobilā lietotne.
  • Pasākumi skolēniem un vecākiem. Kopā ar psihoterapeitiem un psihologiem notiks tiešsaistes pasākumi skolēniem un vecākiem, lai runātu par to, kas ir mobings, kā rīkoties mobinga situācijās skolēniem, kā vecākiem, kā to preventīvi novērst.

Uzziniet vairāk par sociālo projektu #Neklusē: