Medicīna un inženierzinības

Ja skolēnu interesē dabas zinību cikla mācību priekšmeti un nākotnē plāno saistīt savas studijas ar:

 

Medicīnu

farmācijas, ķīmijas, vetrinārmedicinas, veselīga dzīvesveida, pārtikas tehnoloģiju, sociālā darba, sabiedrības drošības un vides nozarēs u.c.

Inženierzinībām

mašīnbūves, aviobūvniecības, telekomunikācijas, programmēšanas, materiālzinātnes pilsētbuvniecības un plānošanas nozarēs u.c.

 

tad iesakām izvēlēties vidusskolas programmu “Medicīna un inženierzinības”!

Piesakies 10. klasē!

Pamatkursi:

 • Latviešu valoda I
 • Literatūra I
 • Angļu valoda I
 • Bioloģija I
 • Fizika I
 • Ģeogrāfija I
 • Matemātika I
 • Ķīmija I
 • Vācu valoda
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Kultūras pamati
 • Sports un veselība
 • Projekta darbs
 • Programmēšana vai dizains un tehnoloģijas I

Specializētie kursi:

 • Ievads veselības zinātnē un psiholoģijā vai inženierzinības

Padziļinātie kursi:

 • Ķīmija II
 • Fizika II vai bioloģija II
 • Angļu valoda II vai matemātika II

Obligātie kursi:

 • Valsts aizsardzības mācība

Vidējās izglītības iegūšana:

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, skolēns:

 1. apgūst pamatkursus katrā mācību jomā;
 2. izvēlas un apgūst trīs augstākā līmeņa padziļinātos kursus (saistībā ar vienu no tiem veic pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu);
 3. kārto valsts pārbaudes darbus: vismaz optimālajā līmenī latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu vai franču) un matemātikā un augstākajā līmenī divos no trim apgūtajiem padziļinātajiem kursiem.

Skolēni pamatkursus mācīsies, galvenokārt, 10. un 11. klasē, bet padziļinātos kursus – 11. un 12. klasē atbilstoši skolas veidotam stundu sarakstam. Pamatkursu apguvei paredzēts veltīt aptuveni 70% mācību laika, bet padziļināto un specializēto kursu apguvei – aptuveni 30% mācību laika.

Nāc mācīties Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā!