Sports un komunikācija

Ja skolēnu interesē sports un nākotnē plāno saistīt savas studijas ar:

 

Sportu un komunikāciju:

sporta trenera, fizioterapeita, sabiedrības zinību nozarēs u.c.

 

tad iesakām izvēlēties vidusskolas programmu “Sports un komunikācija”!

Piesakies 10. klasē!

Pamatkursi:

 • Latviešu valoda I
 • Literatūra I
 • Angļu valoda I
 • Bioloģija I
 • Fizika I
 • Ģeogrāfija I
 • Matemātika I
 • Ķīmija I
 • Vēsture un sociālās zinātnes I
 • Vācu valoda
 • Kultūras pamati
 • Sports un veselība
 • Projekta darbs
 • Datorika

Specializētie kursi:

 • Apmācīu un treniņu metodika
 • Ievads veselīvas zinātnē un psiholoģijā

Padziļinātie kursi:

 • Bioloģija II
 • Sociālās zinātnes II
 • Angļu valoda II vai matemātika II

Obligātie kursi:

 • Valsts aizsardzības mācība

Vidējās izglītības iegūšana:

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, skolēns:

 1. apgūst pamatkursus katrā mācību jomā;
 2. izvēlas un apgūst trīs augstākā līmeņa padziļinātos kursus (saistībā ar vienu no tiem veic pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu);
 3. kārto valsts pārbaudes darbus: vismaz optimālajā līmenī latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu vai franču) un matemātikā un augstākajā līmenī divos no trim apgūtajiem padziļinātajiem kursiem.

Skolēni pamatkursus mācīsies, galvenokārt, 10. un 11. klasē, bet padziļinātos kursus – 11. un 12. klasē atbilstoši skolas veidotam stundu sarakstam. Pamatkursu apguvei paredzēts veltīt aptuveni 70% mācību laika, bet padziļināto un specializēto kursu apguvei – aptuveni 30% mācību laika.

Nāc mācīties Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā!