Uzņēmējdarbība un radošās industrijas

Ja skolēns interesējas par dažādām norisēm sabiedrībā un nākotnē plāno saistīt savas studijas ar:

 

Uzņēmējdarbību

jurisprudences, sabiedrības drošības, mārketinga, ekonomikas, loģistikas, projektu vadības, uzņēmējdarbības nozarēs u.c.

Radošajām industrijām

sabiedrisku pasākumu rīkošanas, interjera speciālista, dizainera profesijas, žurnālistikas nozarēs u.c.

 

tad iesakām izvēlēties vidusskolas programmu “Uzņēmējdarbība  un radošās industrijas”!

Piesakies 10. klasē!

Pamatkursi:

 • Latviešu valoda I
 • Literatūra I
 • Angļu valoda I
 • Bioloģija I
 • Fizika I
 • Ģeogrāfija I
 • Matemātika I
 • Ķīmija I
 • Vēsture un sociālās zinātnes I
 • Vācu valoda
 • Kultūras pamati
 • Sports un veselība
 • Projekta darbs
 • Programmēšana vai dizains un tehnoloģijas I

Specializētie kursi:

 • Uzņēmējdarbības pamati

Padziļinātie kursi:

 • Sociālās zinātnes II
 • Fizika II vai bioloģija II
 • Angļu valoda II vai matemātika II

Obligātie kursi:

 • Valsts aizsardzības mācība

Vidējās izglītības iegūšana:

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, skolēns:

 1. apgūst pamatkursus katrā mācību jomā;
 2. izvēlas un apgūst trīs augstākā līmeņa padziļinātos kursus (saistībā ar vienu no tiem veic pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu);
 3. kārto valsts pārbaudes darbus: vismaz optimālajā līmenī latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu vai franču) un matemātikā un augstākajā līmenī divos no trim apgūtajiem padziļinātajiem kursiem.

Skolēni pamatkursus mācīsies, galvenokārt, 10. un 11. klasē, bet padziļinātos kursus – 11. un 12. klasē atbilstoši skolas veidotam stundu sarakstam. Pamatkursu apguvei paredzēts veltīt aptuveni 70% mācību laika, bet padziļināto un specializēto kursu apguvei – aptuveni 30% mācību laika.

Nāc mācīties Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā!