Ieteicamās literatūras saraksts vasarai

Skolēna veiksmīgas mācīšanās panākumu pamatā ir laba lasītprasme, tāpēc lietderīgi izmanto savu brīvo laiku un kā vienu no saviem vaļaspriekiem izvēlēies lasīšanu. 

Lasot grāmatas, Tu papildināsi savas zināšanas, attīstīsi radošo domāšanu un iztēli, kas palīdzēs Tev uzlabot sekmes daudzos mācību priekšmetos.